Επιστημονική ΥποστήριξηΗ GEOSOLUTION μπαίνοντας δυναμικά στην αειφορική διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία, έχει σαν όραμα να πρωτοπορήσει και στην ανάπτυξη Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας που θα βελτιώνουν συνεχώς την τεχνογνωσία της, τόσο στην διαδικασία της κομποστοποίησης και παραγωγής προϊόντων κομπόστ και υγρών λιπασμάτων, όσο και στην επιστημονική εφαρμογή τους στις συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες.

Στα πλαίσια αυτά, υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο Ερευνητικό Έργο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών του Τμήματος Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχους:

  • Ολιστικές λύσεις συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης σε όλο του φάσμα των μη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.
  • Εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής σε όλη τη διαδικασία κομποστοποίησης που οδηγούν στην παραγωγή Οργανικού Κομπόστ με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και ωφέλιμους μικροοργανισμούς.
  • Παραγωγή εξειδικευμένων οργανικών εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων, εμπλουτισμένων με πρόσθετα ανόργανα και οργανικά στοιχεία, χουμικά και φουλβικά οξέα, ένζυμα, βιοδιεγέρτες και ωφέλιμους φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς και συμβιωτικούς μύκητες.
  • Ολιστικές λύσεις για την ενίσχυση των καλλιεργειών με φυσικά οργανικά εδαφοβελτιωτικά, εξαιρετικά αποτελεσματικά για την θρέψη των φυτών και για το οικοσύστημα. Εξασφαλίζοντας άριστες αποδόσεις και υψηλή οργανοληπτική αξία στα παραγόμενα φρούτα και λαχανικά.
  • Συμμετοχή της εταιρείας σε χρηματοδοτούμενα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και εκπαιδευτικά Προγράμματα.


  • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ο Καθηγητής κ. Γιώργος Σαλάχας, με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στην Φυσιολογία και τις διαδικασίες Θρέψης και λίπανσης των φυτών στις συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και στις τεχνολογίες καλλιέργειας εκτός εδάφους(Υδροπονία και Αεροπονία).


    Θέλετε να δείτε περισσότερα προϊόντα της εταιρείας ?